TÁJÉKOZTATÓ SZOLGÁLTATÁSRÓL ÉS DÍJAZÁSRÓL

TÁJÉKOZTATÓ

Működési Szabályzat 2021. június 07.

(módosítva: 2022. július 31.)

A Működési Szabályzat vonatkozik a „helpforyou.hu”, továbbiakban © helpforyou.hu (létrehozva: 2014) © sorsforditobeszelgetes.hu (Hegedősné Rácz Gabriella egyéni vállalkozó (továbbiakban: e.v. – független segítő - tanácsadó és coach, székhely: 3786 Lak, Dózsa György út 5.), mint Jogtulajdonos és/vagy Szolgáltató, valamint az általa tett ajánlatokra és teljesített szolgáltatásra.

 1. A Honlaplátogató a https://helpforyou.hu ; http://sorsforditobeszelgetes.hu weboldalon történő böngészéssel elfogadja, tudomásul veszi és nem vitatja az alább felsorolt feltételeket:
 2. a honlaplátogató előzetesen tájékozódik és elolvassa a jelen TÁJÉKOZTATÓ rendelkező részeit.
 3. a honlaplátogató a TÁJÉKOZTATÓBAN kikötött feltételeket, úgymint igénybevétel, díjfizetés és kötbér, tudomásul veszi. Amennyiben honlaplátogató az észrevételét, kifogását, eltérő igényét vagy egyet nem értését a honlap látogatást követő 48 órán belül nem jelzi írásban a fentnevezett jogtulajdonos felé, úgy azt elfogadottnak tekinti, a továbbiakban nem vitatja.
 4. a honlaplátogató tudomásul veszi, hogy a honlapon történő böngészéssel megszerzett információkat kizárólag magáncélra használhatja fel. Elismeri, hogy a honlap teljes szöveges és újraszerkesztett képi anyag tartalma a honlap üzemeltetőjének kizárólagos szerzői és szellemi tulajdonát képezi.
 5. a honlaplátogató tudomásul veszi, hogy a jogtulajdonos (továbbiakban: honlap tulajdonos) nem járul hozzá a tartalmak/írások/módszerek/hírlevél/ötletek stb. üzleti célú, egészben vagy részben történő felhasználásához, hasznosításához, átvételéhez, többszörözéséhez, terjesztéséhez, nyilvános előadásához, átdolgozásához vagy egyéb felhasználásához, ezek megvalósítása díjköteles.
 6. a honlaplátogató tudomásul veszi és önmagára kötelező érvényűnek tekinti, hogy amennyiben a felsoroltak közül bármelyik cselekményt megvalósítja a honlap tulajdonosának engedélye nélkül, vagy hasonló formában megjeleníti egyéb más fórumokon, nyomtatott formában, nyilvános előadásokon vagy bármilyen más írott, illetve szóban elhangzott módon üzleti céllal tovább adja, akkor a jelen TÁJÉKOZTATÓBAN kikötött és a honlap látogatásával elfogadott kötbért és használati díjat 48 órán belül – maradéktalanul - megfizeti a honlap tulajdonos részére.

 

 1. Fogalom meghatározások és módszertan:

*Tanácsadás és segítő beszélgetés: ©PROVOKATÍV BRIEF COACHING 2016 - Sorsfordító beszélgetés

 • Hegedősné Rácz Gabriella (továbbiakban: segítő és honlaptulajdonos) által alkalmazott módszer, összetett kommunikációs-technikai attitűd, mellyel a hozzá fordulókat segíti a problémáik megoldásához.
 • A *PROVOKATÍV BRIEF COACHING egy nagyon intenzív - provokatív elemeket is tartalmazó interaktív beszélgetés, mely kifejezetten a megoldásra helyezi a fókuszt.
 • A segítő beszélgetés megvalósulhat személyesen, online video portálon, skype-on keresztül, egyéb előreegyeztetett módon, időben és helyen, a honlapon feltüntetett mindenkori feltételek mellett. 
 • A **segítő beszélgetés lényege és célja: az egészséges önbizalom/önértékelés/önismeret elérése, valamint a segítséget igénylő önmaga előre haladását akadályozó szokásainak, rögeszméinek, félelmeinek csillapítása/oldása a saját belső erőforrásainak előhívásával és szolgálatba állításával.
 • A segítő beszélgetés kifejezetten építő jellegű, mely humorban gazdag elemeivel elsődlegesen a segítséget kérő önsértő, valamint öntorzító viselkedését igyekszik javítani, helyreállítani.

**Az alkalmazott kommunikációs technika nem minősül sem pszichológiai tevékenységnek, sem pedig orvosi terápiának.

 • A segítő beszélgetés a teljes együttműködés fényében, valamint a kölcsönös tisztelet, és az etikus magatartás jegyében vehető igénybe, illetve alkalmazandó.
 • A segítő beszélgetés kizárólag egyéb kóros anamnézistől mentes, szellemileg ép, valamint érzelmileg, mentálisan és fizikálisan is egészséges, kifejezetten kiteljesedni és tovább fejlődni akaró fiatalokkal és középkorúakkal valósul meg.
 • Időtartama alkalmanként: min 60 perc - max. 120 perc (külön díjazással + időpontfoglalással maximum 30 perccel  hosszabbítható)

A segítő beszélgetés tanácsadói szolgáltatás keretén belül vehető igénybe.

Díjszabás: min. 25. 000,- Ft/alkalom (max. 120 perc) Érvényes: 2022. augusztus 01. napjától

Díjfizetés módja: előre utalással a honlapon közzétett módon, DÍJBEKÉRŐ ellenében, számla kibocsátást megelőzően.

A szolgáltató egyéb rendelkezése:

A független segítő - tanácsadó és coach fenntartja a jogát a díjszabás egyoldalú változtatására, melyet a honlapján és/vagy hírlevél útján tájékoztató jelleggel közzé tesz.

 1. Tesztek:

A honlaplátógató számára elérhető tesztek kitöltése kizárólag önkéntes alapon történik, melyek akár azonnali útmutató segítséget nyújthatnak az igénybe vevő számára.

 • A tesztek kitöltése lehetőséget biztosít a honlaplátogató igénybe vevő számára, hogy rálásson az életének különböző részterületeire, s egyúttal bepillantást nyerjen, hogy mindezek a területek mennyire vannak összhangban a vágyaival és elképzeléseivel, illetve a részterületek egymással.
 • A teszt kitöltése mindezeken felül a segítő beszélgetés fókuszálását is elősegíti, valamint támogatja a szolgáltatás igénybevételének döntésében az érdeklődő másik felet.

A tesztek kitöltése során a honlap tulajdonos nem nyer ki és nem tárol adatokat a kitöltő személyéről, kizárólag egy konkrétan megadott email címre kerül kiküldésre az igénybe vevő írásos megkeresése alapján.

 1. Tesztek, segítő beszélgetés, tanácsadás és „tréning” ideje alatt felmerülő adatkezelés informatikai háttere:

Egyéni vállalkozó: Hegedősné Rácz Gabriella (továbbiakban e.v.)

Székhely: 3786 Lak, Dózsa György út 5.

Adószám: 56534975-1-25

Nyilvántartási száma: 55191322

https://helpforyou.hu

http://sorsforditobeszelgetes.hu

UNAS Online Kft

Székhely: 9400 Sopron, Kőszegi út 14, Cégjegyzékszám: 08-09-015594

Adószám: 14114113-2-08

Hegedősné Rácz Gabriella, mint a https://helpforyou.hu ; http://sorsforditobeszelgetes.hu weboldal rendszergazdája az általa üzemeltetett Informatikai rendszerben ideiglenesen tárolja a látogatók (partnerek) által felvitt adatokat. Az adatok kezeléséhez történő hozzájárulást az érintettek adják meg.

A kezelt személyes adatok az alábbi követelményeknek felelnek meg:

 • felvételük és kezelésük tisztességes, törvényes, és esetenként szükségszerű.
 • tárolásuk módja alkalmas arra, hogy az érintett felhasználói adatokat csak a célnak megfelelően, és a szükséges ideig lehessen azonosítani.

Hegedősné Rácz Gabriella e.v. nem alkalmaz korlátozás nélkül használható, általános és egységes személyazonosító jelet.

Hegedősné Rácz Gabriella e.v. a személyes adatokat harmadik személy részére csak kivételesen és abban az esetben továbbítja, valamint az általa kezelt adatbázist más adatkezelővel csak abban az esetben kapcsolja össze, ha az érintett ahhoz írásban hozzájárul, vagy törvény azt megengedi, és ha az adatkezelés feltételei minden egyes személyes adatra nézve teljesülnek.

 1. Blogok:

Hegedősné Rácz Gabriella e.v. személyesen vezeti a szakmai dokumentum háttérrel is rendelkező https://helpforyou.hu ; http://sorsforditobeszelgetes.hu weboldalt, ahol blogok és egyéb írások formájában osztja meg a honlaplátogatóval elsődlegesen szakmai tapasztalatait. Olvasmányos formában ad iránymutatást egyes élethelyzetekben felmerülő hétköznapi problémákra.

A blogok kizárólag Hegedősné Rácz Gabriella e.v. szerzői jogait képezik, azok másolása, forrás megjelölés vagy feltüntetés nélküli idézése, átdolgozása, sokszorosítása nem engedélyezett.

 • A blogokban előforduló más forrásból idézett szövegrészek minden esetben, kivétel nélkül jól látható helyen feltüntetésre kerülnek.
 • Hegedősné Rácz Gabriella e.v. nem járul hozzá, hogy a honlap érdeklődője saját számítógépén tárolja a blogok tartalmát.
 • Bármilyen értelmezési vagy jogi vita esetén Hegedősné Rácz Gabriella e.v. nem járul hozzá az egyszeri, magáncélú használaton (olvasáson) kívüli, bármilyen más felhasználáshoz.
 • Amennyiben a honlaplátogató szeretné a blog szerzőjének írásait felhasználni, vagy interjút készíteni, úgy a jelen TÁJÉKOZTATÓ alján található elérhetőségeken van módja felvenni a szerzővel a közvetlen kapcsolatot.
 1. A megrendelés és a díjfizetés alapvető feltételei

Szolgáltatás igénybevétele:

A www.helpforyou.hu ; http://sorsforditobeszelgetes.hu weboldalon található szolgáltatás kizárólag a honlapon is feltüntetett telefonszámon SMS formájában küldött üzenettel, vagy a kapcsolatfelvételi űrlapon keresztül, illetve telefonon történő megkeresést és időpont foglalást követően vehető igénybe.

Űrlapon keresztül beérkező igény esetén a honlaplátogató tudomásul veszi, hogy a szolgáltató (továbbiakban segítő és honlap tulajdonos) a beküldött adatokat (saját név, elsődleges e-mai cím, irányítószám, üzenet stb.) a hatályos adatkezelési szabályoknak megfelelő módon tárolja, kizárólag célhoz kötötten, az igényre történő válaszolás, illetve a szolgáltatás igénybevétele, adott esetben fizetési elismervény/számla megküldése céljából.

DÍJFIZETÉS és SZÁMLÁZÁS:

A szolgáltató a honlaplátogató kérésének visszaigazolását azonnal megteszi, mellyel egyidejűleg megküldi az igénybe vevő részére a szolgáltatás igénybevételéhez szükséges díjbekérőt. A díjbekérőben feltüntetett összeg teljesítését követően van lehetőség a szolgáltatás igénybevételére. A díjfizetés elmaradása vagy *késedelmes fizetés esetén a már lefoglalt időpont azonnal törlésre kerül.

*Késedelmes fizetése esetén egy másik - előre egyeztetett - időpontban van mód a szolgáltatás igénybevételére.

A szolgáltatás igénybevételének díjáról az összeg beérkezését követően a szolgáltató a hatályos számviteli szabályoknak megfelelő NAV által működtetett számlázó rendszeren keresztül elektronikus könyvelési bizonylatot állít ki, s küldi azt tovább az igénybe vevő részére.

A szolgáltatás a díjfizetés napján lép életbe, azaz a szolgáltató bankszámláján, a díjbekérőben foglalt díj jóváírásra kerülését követően.

A szolgáltató külön rendelkezése:

A szolgáltató fenntartja a jogot arra nézve, hogy az általa felkínált, „ingyenesen elérhető” és/vagy letölthető anyagokat a honlapon csak eseti jelleggel teszi elérhetővé.

A szolgáltató külön rendelkezései:

 1. JOG FENNTARTÁS

A szolgáltató fenntartja a jogot, hogy megtagadja a szolgáltatás nyújtását vagy a rendelés teljesítését az alábbi esetekben:

 • helyrehozhatatlan személyes konfliktus, inzultus
 • késedelmes fizetés
 • nem fizetés
 • korábbiakban negatív tapasztalat
 • megtévesztés, félrevezetés kísérlete
 1. Szerzői jogok, kötbérfizetés, magáncélú felhasználás:

SZERZŐI JOGOK:

 • Hegedősné Rácz Gabriella e.v., mint szerző rendelkezik valamennyi publikálása, kiadványa szerzői, szellemi jogával. Ez kifejezetten kiterjed a szerzőség feltüntetésének jogára, valamint valamennyi, a Szerzői jogi törvény és Polgári törvénykönyv által biztosított szellemi, vagyoni és nem vagyoni szerzői jogokra is.
 • Ezen kívül a nyomtatott vagy letölthető kiadványok minden esetben úgynevezett impresszumot is tartalmaznak, amelyben feltüntetésre kerül az alábbi szöveg, a szerzői jogokra történő utalással: 

© helpforyou.hu - Tanácsadás és segítő beszélgetés - ©Provokatív Brief Coaching (kiadás évszáma) 

Rendelkezések

MAGÁNCÉLÚ FELHASZNÁLÁS:

 • Hegedősné Rácz Gabriella e.v. (szerző/tulajdonos) nem járul hozzá ahhoz, hogy bármely a honlapról elérhető, vagy offline kiadványként megjelenő szellemi alkotását harmadik személyek ellenérték és tulajdonosi/szerzői engedély nélkül hasznosítsák.
 • Hegedősné Rácz Gabriella e.v. nem járul hozzá, hogy a megrendelő/vásárló/igénybe vevő a szerző anyagait saját és üzleti célra használja. Bármilyen vitás helyzet, vagy félreérthető kommunikáció esetén úgy kell tekinteni a jelen szerződési feltételek alapján, hogy a szerző valamennyi félreértelmezett vagy nem egyértelmű nyilatkozata kizárólag olyan tartalmat jelenthet, amelyben a szerző nem járul hozzá engedély nélkül és ellenérték nélkül történő üzleti célú felhasználáshoz; és nem járul hozzá átvételhez, bármilyen célú sokszorosításhoz vagy értékesítéshez.
 1. Jogsérelem és KÖTBÉR

Ha a honalaplátogató mégis a szerző alkotásait szeretné forgalmazni vagy közzétenni valahol, akkor lehetősége nyílik előzetesen írásban kikérni a szerző írásos hozzájárulását. A https://helpforyou.hu ; http://sorsforditobeszelgetes.hu weboldalon és a jelen TÁJÉKOZTATÓ alján is megtalálja a kapcsolatfelvételhez szükséges elérhetőségeket.

Az I. d) és e) pontjai értelmében bizonyítható szerzői jogsérelem esetén, a jogellenes felhasználó  alkalmanként 80.000 Ft összeget köteles megfizetni azonnali hatállyal a Jogtulajdonos részére, kötbér címén. Ezen kívül használati díjként a Jogtulajdonos jogosult napi 5.000 Ft szöveghasználati díjat is kérni, legfeljebb összesen 400.000,- Ft maximális értékhatárig, a kötbéren felül.

A Jogtulajdonos mindezeken kívül jogosult a kötbéren és a használati díjon felül tényleges és bizonyítható kárait is követelni.

Ide sorolandók a

 • jó hírnév sérelme,
 • elveszített olvasók/megrendelők/igénybe vevők stb.

A kötbér a jogellenes használat átalánydíja, a jogsértés bizonyításán kívül tényleges kárt bizonyítani a szerző nem köteles.

A jogellenes felhasználást közjegyzői ténytanúsítással, webmesteri igazolással és ügyvédi képernyőmentéssel is bizonyítjuk vita esetén. A közjegyzői ténytanúsítás közokiratnak minősül.

Másolt szövegnek minősül a https://helpforyou.hu ; http://sorsforditobeszelgetes.hu weboldalon található vagy letölthető anyagok, email hírlevelek legalább 1 bekezdésnyi átvett szövege, ezért ezekre a kötbér és a használati díj egyaránt alkalmazandó.

(Kérlek, hogy fontold meg a jogellenes másolás és/vagy megjelentetés következményeit!)

 1. SZERZŐI JOGI VÉDELEM ÉS EGYEZSÉG:

Szerzői jogi sérelem esetén a honlaptulajdonos szolgáltató elsődlegesen egyezség útján kívánja a jogi vitáit megoldani.

 • Felkéri a jogsértőt, hogy hagyjon fel a jogsértő magatartás tanúsításával, és ezzel egyidejűleg kezdeményezi a békés, megoldásra törekvő tárgyalást.
 • Saját jogi ügyeit az arra kompetens szerzői jogi jogsértésekre szakosodott ügyvédi iroda segítségével képviseli és hajtja végre.

Ha számodra is fontos a hitelesség és bármikor ilyet észlelsz, akkor kérlek értesíts engem a megadott elérhetőségek bármelyikén!

 1. Adatvédelem, tájékoztatás

A honlaplátogató a https://helpforyou.hu ; http://sorsforditobeszelgetes.hu weboldalra történő feliratkozásakor/igénybejelentéskor vagy érdeklődés esetén önkéntesen adja meg az adatait, és kizárólag abból a célból, hogy kérésére információt kapjon a szolgáltatótól, mint jogtulajdonostól. Az információnyújtás általában kifejezetten erre kialakított hírlevél szoftverrel vagy más, kapcsolat felvételére alkalmas csatornán keresztül történik. A leiratkozás lehetősége minden tájékoztatóban biztosított.

Adatkezelés

oka: tájékoztatás, információk nyújtása, számla kiállítás

időtartama/érvényességi ideje: leiratkozásig, írásos visszajelzésig

 • A szolgáltató, mint eseti adatkezelő a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló törvény előírásait maradéktalanul betartva végzi szolgáltató tevékenységét.
 • Az esetlegesen tárolt és nyilvántartott adatok - a jogosulatlan hozzáférés és nyilvánosságra hozatal elkerülése, az adatok pontosságának biztosítása, valamint a legmegfelelőbb adatkezelés érdekében - megfelelő fizikai, elektronikus és műszaki egységen kerül átmeneti megőrzésre.

Az adatkezelő szoftver tulajdonosa, akivel a szolgáltató jogszerű szerződéses kapcsolatban áll (pl. hírlevél szoftver, honlap űrlap szoftver stb.) ilyen formán nem minősül jogosulatlan harmadik személynek.

 1. 11A honlap tulajdonosának technikai jogai

A szolgáltató fenntartja a jogát arra, hogy a https://helpforyou.hu ; http://sorsforditobeszelgetes.hu weboldalon bármikor módosítást, átdolgozást eszközöljön, annak elérhetőségét korlátozza, vagy adott esetben jelzés nélkül meg is szüntethesse.

A szolgáltató feltételhez kötötten garantálja a honlaphoz való hozzáférés folyamatosságát és a weboldal technikai, illetve tartalmi hibamentességét.

A szolgáltató kizárja a https://helpforyou.hu ; http://sorsforditobeszelgetes.hu weboldal

 • használatra alkalmatlan állapotából
 • a nem megfelelő működésből,
 • hiányosságból,
 • esetleges üzemzavarból
 • félreérthetőségből eredő közvetlen vagy közvetett
 • vagyoni vagy nem vagyoni károkért,
 • egyéb más veszteségért való felelősségét.

Bármilyen felmerülő kárigény esetén a szolgáltató nyitott a vitás helyzetek rendezésére, előzetes és békés egyeztetés mellett a honlap üzemeltető székhelyén vagy telephelyén, jogi képviselő jelenlétében.

Egyéb vitatott és békésen nem orvosolható kérdésekben kizárólag az egyeztető beszélgetésen rögzített jegyzőkönyv aláírását követően jogosultak a felek bírósághoz fordulni.

 1. A honlap üzemeltetője (jogtulajdonos és szerző)

Hegedősné Rácz Gabriella e.v.

https://helpforyou.hu

http://sorsforditobeszelgetes.hu

Székhelye: 6000 Lak, Dózsa György út 5.

Postázási címe: 1083 Budapest Illés utca 28-30/B. 1/111.

Adószáma: 56534975-1-25

Nyilvántartási száma: 55191322

SMS/Telefon: +36(30 )3 67 75 62

E-mail: raczbiga70@gmail.com

K&H Bank

Számlaszám: 1040 3387 8676 7553 4857 1000

Jogosult: Hegedősné Rácz Gabriella e.v.