SEGÍTŐ GONDOLATOK - INTENZÍV KÉRDÉSEKKEL ÉS ÁLLÍTÁSOKKAL

Megnyit számodra olyan ajtókat, melyeken belépve a megoldások is egyszerűbbé válnak. Nevezhetjük egyfajta SORSFORDÍTÓ BESZÉLGETÉSNEK IS.

Célok:

 • a lelki egészség megőrzése és fejlesztése,
 • az előre haladást akadályozó rögzült gondolatok, érzések és viselkedésformák felszabadítása és feloldása,
 • az életet szükségtelenül bonyolító buktatók "leszerelése"
 • lelki tartás és egészséges életfilozófia szerinti működés elérése
 • önbizalom növelése,
 • önértékelés, reális én- és testkép,
 • önérvényesítő (asszertív) kommunikáció,
 • konfliktuskezelés,
 • döntésképesség kiteljesedése,
 • kudarctűrő képesség elnyerése, 
 • új életminőség elérése,
 • túllendülni a kritikus helyzeteken,
 • hatékony és hosszútávú megoldást találni az adott problémára.

A módszer:

A túlzás egyfajta abszurd,  “nonszensz-játék”, és az emberi kapcsolatok normalizálását hivatott szolgálni.

Képes arra, amire sok hagyományos módszer nem alkalmas: segít megszelídíteni a bennünk alattomosan munkálkodó félelmeket, aggodalmakat, kételyeket, bizonytalanságokat stb. Leginkább ott fejti ki leglátványosabban a hatását, ahol a félelem tárgya olyannyira ijesztő számunkra, hogy hallani sem akarunk róla. 

Különösen hatékony még konfliktusos helyzet kezelésére. A nevetségességig eltúlzott szituáció lehetővé teszi, hogy az adott pillanatban a nevetésen keresztül képesek legyünk kiadni magunkból a felgyülemlett feszültséget és frusztrációt, ezáltal a jövőben kívülről is rá tudjunk tekinteni arra az adott problémakörre, ami gyakran feszültséget generál bennünk vagy frusztrál minket.

 • Egyénre szabott
 • Célzott (a probléma dologi vagy egyénből eredő okát tárja fel)
 • Intenzív (gondolkodást és cselekvést serkentő hatású akár egy alkalom után)
 • Megoldás fókuszú (gátló szokások, függőségek) - ide nem értve a szerfüggőség!
 • Provokatív (de nem sértő)
 • Humorral és/vagy (ön)iróniával kevert (de nem gúnyolódó és/vagy önsértő)
 • Érzelmeket felszabadító (öröm, bánat, veszteség, gyász, szégyen, düh, sértettség, féltékenység stb.)
 • Gátakat feloldó (elakadás, fixáció, önbizalomhiány, önértékelés és önbecsülés stb.)
 • Kritikus - önkritikus gondolkodást előhívó (döntést segítő)
 • Érzékenyítő (nyitottság, érzelmi intelligencia, (ön)elfogadás, tolerancia, kölcsönösség, kapcsolódás stb.), és
 • kivétel nélkül mindenkinél *biztonságosan alkalmazható.