"Ki vagyok én?"

HOGYAN HAT A SZEMÉLYISÉGÜNK A KAPCSOLATAINKRA?

 • Miért van az, hogy valakivel pár perc után is jól kijövünk, vonzónak, szimpatikusnak találjuk, ezzel szemben valakivel írtó nehézkes a kommunikáció?
 • Felfedezzük-e a másikban valamilyen saját tulajdonságunkat, meglátva magunkból egy darabkát?
 • Különbözőségünk ellenére lehetnek–e közös jellemzőink?

A különböző tudományágak képviselői már hosszú idővel ezelőtt megállapították, hogy egyes emberek, illetve embercsoportok - főbb személyiségjegyeik alapján - hasonlítanak egymásra, és így néhány feltételezett csomópont valamelyike köré tömörülve, egy adott típus reprezentánsai. A személyiségtípusok kérdésével ma a pszichológia egyik ága, a típustan (tipológia) foglalkozik.

Hippokratész (i. e. 460–370) szerint az emberi hangulatokat, érzéseket és a viselkedést négy testnedv határozza meg: a vér, a sárga epe, a fekete epe és a nyák (váladék). Őt követően egy szintén görög orvos és filozófus, Galénosz (Kr. u. 129–201), foglalkozott a kérdéssel, aki pszichológiai okokat próbált találni az emberi viselkedés magyarázatára De temperamentis című írásában. A négy elemre alapozva a hideg/meleg és száraz/nedves relációjába állította a temperamentumokat. Ennek alapján kilenc vérmérsékletet különböztetett meg. Az első négy temperamentum akkor jön létre, ha a négy elem közül egy a meghatározó, ami uralkodik az összes többi fölött. Négy esetben egy pár lenne az uralkodó a másik kettő elemi tulajdonság fölött, például: a meleg és nedves a hideg és száraz fölött. Ezeket a kategóriákat nevezte el Galénosz „szangvinikus”„kolerikus”„melankolikus” és „flegmatikus” típusnak. Ideális esetben pedig teljes egyensúlyban lennének meg ezen elemek az emberben.

A négy temperamentum közti különbséget egyszerűen be lehet mutatni egy helyzetleírással. Képzeljük el, hogy egy ember útját elállja egy nagy kő:

 • szangvinikus derült természetén nem foghat ki semmi: átmászik a kövön, vagy körbeugrálja azt.
 • kolerikus a váratlan akadály hatására dühbe gurul és megpróbálja a követ nagy fizikai nehézségek árán eltávolítani az útból.
 • melankolikus, ahogy megpillantja a követ, rögtön megkérdőjelezi útjának folytatását: szomorúan leül rá elmélkedni, és végiggondolja terveit és szándékait.
 • flegmatikus a konfliktusokat szükségtelenül nagy erőfeszítések árán kerüli el, ezért egy óriási kitérővel kerüli meg a követ.

Önismeretünket mindenképpen gazdagítja, ha felfedezzük és tudatosítjuk magunkban, hogy milyen energiákat tudunk hasznosítani a legkönnyebben mindennapi életünk során. 

Ennek a tesztnek a segítségével közelebb kerülhetsz magadhoz, világosabb képet kaphatsz magadról.

***

TESZT 

 Csak IGEN-nel vagy NEM-mel válaszolj! Az IGEN válaszok értéke 1 pont.

 

 Számold össze az IGEN válaszaidat! Amelyik betűből a legtöbb gyűlt össze, az A TE DOMINÁNS SZEMÉLYISÉGJEGYED.


Sz = szangvinikus 

= melankolikus 

K   = kolerikus 

F    = flegmatikus 

Olvasd el a TE SZEMÉLYISÉG TÍPUSOD legfontosabb jellemzőit!

Azt azért ne feledjük, hogy egy ember ennél sokkal komplexebb, mint amit ez a teszt vizsgálni képes, de a kapott eredmény jó irányadó lehet személyiségünkkel kapcsolatban. Érdemes tehát végig gondolnunk az olvasottak alapján, hogy mi az, amiben brillírozunk, és mi az a gyengeségünk, amin esetleg változtathatnánk egy kevés tudatossággal.

A személyiségünk az idő múlásával erőteljesen megváltozhat, de alaptulajdonságaink (mely örökletes) életünk végéig elkísérnek minket. 

A szangvinikus

A latin „sanguis” (vér) szóból származik, vidám, eleven temperamentumot jelent.

Jellemzői:

 • A környezetével szemben el-, és befogadó.
 • Élénken reagál a külső világ ingereire.
 • Amikor lát vagy hall valamit, a benyomások nem az értelmét szólítják meg leginkább, nem mérlegel és nem kezd el töprengeni.
 • Impulzív és intuitív, alapvetően az érzelmek irányítják magatartását.
 • Nem hagyja, hogy a megfontolás, a gondolkodás feltartóztassa, spontán és gyorsan reagál, kifejezve szubjektív személyisége önfeledtségét.
 • Aktív és nyugtalan, mert rendkívül fogékony mindenre, ami körülötte történik. Minden benyomásnak ki akarja magát szolgáltatni, minden érzést át akar élni, és amíg másokat az ilyen helyzetek cselekvésre késztetnek, addig benne hangulatokat keltenek, neki ez a leglényegesebb.
 • Érzelmei tehát gyorsan változnak, gazdag, sokrétű életet él, az új hangulat elfeledteti az előzőt.
 • Lénye tervezés és megjátszás nélküli, fesztelen és közvetlen, barátságos, többnyire vidám. Elevensége jó kommunikációs készséggel párosul, lelkes mondandóját akkor is szívesen hallgatja a kívül álló, ha a téma maga nem túl érdekes.
 • Beszédes, vidám, melegszívű, szórakoztató ember, aki mindig egyenes és őszinte, és mindezek mellett rendkívül sokoldalú, aki igényli a változatosságot.
 • Ha feldühíti őt valami vagy valaki, a véleményét nem rejti véka alá, ebben sem jellemző rá a megfontoltság, ám haragja gyorsan elpárolog.
 • Bocsánatkérésre kész.

Pozitívumai:

Sokan a múltban élnek, nem tudnak szabadulni az emlékek kísértésétől; míg ezzel szemben mások folyton a jövő miatt aggódnak.

A szangvinikus – szerencsés természeténél fogva – a jelenben él. A jelenlegi helyzet karjaiba veti magát, akár egy kisgyermek.

 • Képes arra, hogy beleélje magát mások érzéseibe, nagyon empatikus. Emiatt jól tud alkalmazkodni környezetéhez, együtt érző, összhangban van az őt körül vevőkkel.
 • Könnyedén köt barátságot ismeretlenekkel, bárkivel jól kijön. (Tulajdonképpen ebben rejlik a szangvinikus nagy ereje.) Ez teszi megnyerővé, és ez teszi sikeressé a hivatásában is, melyben általában szép eredményeket ér el.
 • Tehát nagyon bájos ember, megnyílnak előtte az ajtók. Ám meglepő hirtelenséggel ő maga is zárkózik be valamelyik mögé. (Meglepetés ember) Apró és megbocsátható „hiba”.
 • Nem „öröm rontó”.
 • Nem kritizál, és nem tesz minket nevetségessé, hanem ő is örül a másik ember örömének, és még növeli annak jókedvét.
 • Kiváló a betegápolásban, nem fásul bele, mert az embert látja a másikban és nem a fáradságot.
 • Többnyire kitartó a munkájában is.
 • A gyerekekhez született érzékük van. A gyerekek is vonzódnak hozzá, mert egyszerű és nyílt, és valahol ő is egy gyerek. Minden gyerekekkel való foglalatoskodásban (szülő, tanár stb.): kimagaslóak.
 • Soha nem unatkozik, mindig foglalkoztatja valami a jelenben; vidámsága abból áll, hogy a kis dolgok éppúgy lekötik, mint a nagyok. Van szeme a formákhoz, a színekhez, a természethez, az emberekhez és az állatokhoz.

Negatívumai:

 • A szangvinikus többé-kevésbé állhatatlan és felületes, hiszen ő a pillanat gyermeke. Ahogy a pillangó száll virágról virágra, úgy reppen az ő figyelme is egyik benyomásról a másikra, egyik élményről a másikra, nem mélyül el bennük, mert mindig jön egy újabb, ami szintén érdekes. Változatosságot igénylő lénye máris az új felé fordul.

Hasonló vonást mutat a kapcsolataiban is.

 • Kedves, szívélyes, sőt lelkes, ha egy baráttal találkozik. Az ember úgy érzi magát, mintha egyetlen lenne a számára, mély és intenzív találkozásban van része, melyet kizárólagosnak hisz. Ígérget és a dolog csak addig él a számára, amíg a következő utcasarkon szembe nem találkozik egy másik baráttal. Ekkor az egész lelkesedés kezdődik előröl, az előző beszélgetés már kezd elhomályosulni. „Ha nem látom, elfelejtem”, ez a mondás illik rá. Tehát barátságaiban nem tűnik hűségesnek, nem mintha a szeretetét vagy az ígéreteit színlelte volna, csakhogy a következő pillanatban már más benyomás ragadja el teljes lényét.

Hasonló a vonzalmaiban is.

 • Megnyerő és meggyőző. Ám az újdonság mindig magával ragadja. Munkáját sem képes befejezni, sok elkezdett dolog, félbehagyott feladat van körülötte.

A szerelemben is állhatatlan.

 • Gyorsan lángolnak fel az érzelmei, rendkívül szenvedélyes, ám ugyanilyen gyorsan el is illannak. Erre a tulajdonságára pedig oda kell figyelnie, mert végzetes sebeket okozhat vele másoknak.

Mindezek alapján ez a típus kiváltképp megbízhatatlannak tűnik, de meg kell értenünk, hogy ő nem egy hazug számító, inkább csak egy naivan őszinte ember. Egyszerűen ilyen „illékony” a természete.

Mivel ígéreteit nem tartja be, ezért nehéz bízni a munkájában, és ez a tulajdonsága akadályt jelenthet a karrierjében is. Meg kell tanulnia végig vinni a céljait, állhatatosabbá, szilárdabbá kell válnia.

A szangvinikus született optimista. Vele együtt élni kész főnyeremény, ha nincs jelen, az üresség érzése lesz úrrá; ha megjelenik, olyan, mintha a nap sütne ránk, mindent betölt a kedélyes életszeretete. Felüdíti a szomorút, felrázza a közömböst. Ezt a típust aktív önismeret és önfegyelem gyakorlásával kordában lehet tartani.

***

A melankolikus

A szó eredeti jelentése: szomorú, búskomor, mélabús, de értelmezése a mai kornak megfelelően változott: elmélkedő, mélyen gondolkodó

Fő jellemzői:

 • nagymértékű gondosság, komolyság
 • Szeret magában lenni, egyedül, kedveli a csendet, introvertált személyiség.
 • Nagyon érzelem-orientált, érzelmei akár az eksztázisig emelhetik, vagy éppen ellenkezőleg a kétségbeesésbe taszíthatja őt.
 • Szeret időt szánni arra, hogy több oldalról közelíthessen meg egy adott dolgot.
 • Szívesen csatlakozik másokhoz, nem rámenős, azt szereti, ha mások kezdeményeznek irányába.
 • Munkahelyén a melankolikus a jó minőségről és kreatív megoldásokról gondoskodik.

Erősségei: 

 • éleslátás, érzékenység és lelkiismeretesség hármasság.
 • Nagyon intenzív, komoly és elszánt.
 • Géniusz hajlam van benne, tehetséges és kreatív. Precíz és elemző. Magasra állítja a mércét, kitartó. Könnyen felismeri a problémákat, következetlenségeket és kreatív megoldást talál rájuk. Szereti a táblázatokat, képleteket, illusztrációkat. Befejezi, amit elkezd.
 • Filozofikus és idealista.
 • Minden formában értékeli, és élvezi is a szépséget.
 • Nagyon hűséges, mások felé érzékeny és jól kommunikál. Önfeláldozó.
 • Munkájában pedáns, jól szervezi meg a dolgait, van önfegyelme. Szereti a rendet maga körűl.
 • Halk szavú, kellemes ember, aki általában tehetséges a művészetekben, a költészetben és a zene területén.
 • Szereti tartani magát az időbeosztásához.
 • Spórolós.
 • Teljesen jól érzik magát a háttérben, nem szereti magára vonni a figyelmet.
 • Hűséges barát, figyel arra, amit a másik mond. Mélyen együtt érző.

Gyengeségei: 

 • Gyakran rosszkedvű, depresszióra hajlamos.
 • Gyenge énképe az önmarcangolásba viheti.
 • Sokat foglalkozik magával, álmodozik.
 • Nehezére esik másoknak megbocsátani, a múltból származó fájdalmakat elfelejteni.
 • Csak a tökéletessel tud megelégedni, emiatt nagyon nehéz megfelelni neki.
 • Sokszor érez bűntudatot semmiségek miatt. Van, amikor úgy érzi, hogy mások nem szeretik őt.
 • Hajlama van a hipochondriára, azt hiszi, hogy mindenféle betegséget elkap.
 • Nagyon óvatos a barátkozásban, a tökéletes társat keresi.
 • Képes teljesen magába roskadni, ha felfedez magában vagy másban valami tökéletlenséget, fogyatékosságot.
 • Nem kezdeményező, túl sok időt tölt gondolkodással.
 • Az érzelmei meghatározzák a munkája minőségét is.
 • Nagy szüksége van biztatásra, elfogadásra.
 • Szociálisan bizonytalan, visszahúzódó és távolságtartó. Nehezen lehet vele ismerkedni, mert nagyon zárkózott.
 • Nehezen fogad el bókokat.
 • Hajlamos arra, hogy másokat kritizáljon. Bosszúálló, ellenszenves is tud lenni.

Ez a típus tele van ellentmondásokkal, ami minden területen jól megmutatja magát. Különböző szituációs gyakorlatokkal, szerepjátékokkal jól tompítható ez a fajta vérmérséklet.

 ***

A kolerikus: 

Az elnevezés a kole (epe, harag) szóból származik. A középkorban használták, mivel az epét tekintették a testben a harag kiindulópontjának. Bár ez a személyiségtípus hirtelen haragú, lobbanékony, mégis úgy lehetne legjobban jellemezni, hogy felkészült és fegyelmezett. Általában erős motivációja van, magától kezd bele dolgokba és keményen dolgozik. Túlteszik magát az életből fakadó nehézségeken és közben sokat teljesít. Munkahelyén legyőzi az akadályokat, a feladatokat sikerrel végzi. Kifejezetten extrovertált személyiség.

Erősségei:

 • Határozott, magabiztos, bátor (nem vakmerő).
 • Nagyon tevékeny.
 • Született vezető.
 • Ami a szívén, az a száján.
 • Megbízható és felelősségtudatos, soha nem halaszt későbbre dolgokat.
 • Kemény fából faragták őt, kellően kitartó, bármiről is legyen szó.
 • A kitűzött céljait - ha időnként lassan is , de biztosan - eléri.
 • Dinamikus, aktív és ösztönös szüksége van a változásra.
 • Az igazságtalanságok kitisztázása a vesszőparipája.
 • Nem tud függő lenni semmitől, a csüggedés csak pillanatnyi állapot nála.
 • Forró szív, hideg fej jellemzi leginkább, működésének motorja a racionalitás.
 • Árad belőle a magabiztosság, kiváló „főnök”. A csapat érdekei kevésbé, inkább annak sikerei fontosak a számára.
 • Jól átlátja a helyzeteket, vészhelyzetekben kiválóan reagál. A dolgokat egészében látja, ha kell gyorsan bele vág az adott feladatba. Imádja a kihívásokat.
 • Céltudatos, szervezett és rendezett.
 • Mindig keresi a megoldásokat, a munkát jól tudja delegálni. Mindenkit mozgásba hoz.

Gyengeségei:

 • Türelmetlen és hirtelen haragú.
 • Hajlamos főnököt játszani, ha feszült valami miatt. Érzéketlennek látszik, aki átgázolna másokon.
 • Éles nyelvű. Kapcsolatok helyett tennivalókra összpontosít.
 • Nem tud veszíteni, akkor is vitatkozik, amikor nyilvánvalóan nincs igaza.
 • Nehezen oldódnak fel, viszont erős jellemük miatt határozottan lépnek fel.
 • Bizonyos értelemben rugalmatlanok, nem tolerálják a hibákat.
 • Mindig sietnek valahová.
 • Gorombák és udvariatlanok is lehetnek, sokszor helyzettől függetlenül is.
 • Az embereket ők képesek a legjobban befolyásolni, manipulálni, érdekeik szerint.
 • Nem a könnyek és az érzelmesség jellemző rájuk.
 • Valójában a mély együttérzés és a gyengéd érzelmei alakultak ki legkevésbé. (A pszichopaták között sok kolerikus található)
 • Untatja őt a triviális információ. Nem szeret a részleteken gondolkozni, ezért néha eszeveszett döntéseket hoz. Másokkal szemben azonban magas elvárásai vannak.
 • „A cél szentesíti az eszközt” szabály szerint él.
 • A munkája fontos számára.
 • Végtelen hűséget vár el a barátaitól, beosztottjaitól.
 • Párkapcsolatokban hajlamos a másikat dominálni, és nagyon féltékeny.
 • Nehezen ismeri el, hogy hibázott, nehezére esik a bocsánatkérés.
 • Úgy gondolja, ő tudja a legjobb döntéseket meghozni, emiatt hajlamos mindenki más helyett is döntést hozni.
 • Azt is gondolja, hogy mindent jobban csinál, mint mások, ezért az adott feladatot inkább maga szereti megoldani. Úgy érzi, nincs szüksége sok barátra.

A latin „sanguis” (vér) szóból származik, vidám, eleven temperamentumot jelent.

Jellemzői:

 • A környezetével szemben el-, és befogadó.
 • Élénken reagál a külső világ ingereire.
 • Amikor lát vagy hall valamit, a benyomások nem az értelmét szólítják meg leginkább, nem mérlegel és nem kezd el töprengeni.
 • Impulzív és intuitív, alapvetően az érzelmek irányítják magatartását.
 • Nem hagyja, hogy a megfontolás, a gondolkodás feltartóztassa, spontán és gyorsan reagál, kifejezve szubjektív személyisége önfeledtségét.
 • Aktív és nyugtalan, mert rendkívül fogékony mindenre, ami körülötte történik. Minden benyomásnak ki akarja magát szolgáltatni, minden érzést át akar élni, és amíg másokat az ilyen helyzetek cselekvésre késztetnek, addig benne hangulatokat keltenek, neki ez a leglényegesebb.
 • Érzelmei tehát gyorsan változnak, gazdag, sokrétű életet él, az új hangulat elfeledteti az előzőt.
 • Lénye tervezés és megjátszás nélküli, fesztelen és közvetlen, barátságos, többnyire vidám. Elevensége jó kommunikációs készséggel párosul, lelkes mondandóját akkor is szívesen hallgatja a kívül álló, ha a téma maga nem túl érdekes.
 • Beszédes, vidám, melegszívű, szórakoztató ember, aki mindig egyenes és őszinte, és mindezek mellett rendkívül sokoldalú, aki igényli a változatosságot.
 • Ha feldühíti őt valami vagy valaki, a véleményét nem rejti véka alá, ebben sem jellemző rá a megfontoltság, ám haragja gyorsan elpárolog.
 • Bocsánatkérésre kész.

Pozitívumai:

Sokan a múltban élnek, nem tudnak szabadulni az emlékek kísértésétől; míg ezzel szemben mások folyton a jövő miatt aggódnak.

A szangvinikus – szerencsés természeténél fogva – a jelenben él. A jelenlegi helyzet karjaiba veti magát, akár egy kisgyermek.

 • Képes arra, hogy beleélje magát mások érzéseibe, nagyon empatikus. Emiatt jól tud alkalmazkodni környezetéhez, együtt érző, összhangban van az őt körül vevőkkel.
 • Könnyedén köt barátságot ismeretlenekkel, bárkivel jól kijön. (Tulajdonképpen ebben rejlik a szangvinikus nagy ereje.) Ez teszi megnyerővé, és ez teszi sikeressé a hivatásában is, melyben általában szép eredményeket ér el.
 • Tehát nagyon bájos ember, megnyílnak előtte az ajtók. Ám meglepő hirtelenséggel ő maga is zárkózik be valamelyik mögé. (Meglepetés ember) Apró és megbocsátható „hiba”.
 • Nem „öröm rontó”.
 • Nem kritizál, és nem tesz minket nevetségessé, hanem ő is örül a másik ember örömének, és még növeli annak jókedvét.
 • Kiváló a betegápolásban, nem fásul bele, mert az embert látja a másikban és nem a fáradságot.
 • Többnyire kitartó a munkájában is.
 • A gyerekekhez született érzékük van. A gyerekek is vonzódnak hozzá, mert egyszerű és nyílt, és valahol ő is egy gyerek. Minden gyerekekkel való foglalatoskodásban (szülő, tanár stb.): kimagaslóak.
 • Soha nem unatkozik, mindig foglalkoztatja valami a jelenben; vidámsága abból áll, hogy a kis dolgok éppúgy lekötik, mint a nagyok. Van szeme a formákhoz, a színekhez, a természethez, az emberekhez és az állatokhoz.

Negatívumai:

 • A szangvinikus többé-kevésbé állhatatlan és felületes, hiszen ő a pillanat gyermeke. Ahogy a pillangó száll virágról virágra, úgy reppen az ő figyelme is egyik benyomásról a másikra, egyik élményről a másikra, nem mélyül el bennük, mert mindig jön egy újabb, ami szintén érdekes. Változatosságot igénylő lénye máris az új felé fordul.

Hasonló vonást mutat a kapcsolataiban is.

 • Kedves, szívélyes, sőt lelkes, ha egy baráttal találkozik. Az ember úgy érzi magát, mintha egyetlen lenne a számára, mély és intenzív találkozásban van része, melyet kizárólagosnak hisz. Ígérget és a dolog csak addig él a számára, amíg a következő utcasarkon szembe nem találkozik egy másik baráttal. Ekkor az egész lelkesedés kezdődik előröl, az előző beszélgetés már kezd elhomályosulni. „Ha nem látom, elfelejtem”, ez a mondás illik rá. Tehát barátságaiban nem tűnik hűségesnek, nem mintha a szeretetét vagy az ígéreteit színlelte volna, csakhogy a következő pillanatban már más benyomás ragadja el teljes lényét.

Hasonló a vonzalmaiban is.

 • Megnyerő és meggyőző. Ám az újdonság mindig magával ragadja. Munkáját sem képes befejezni, sok elkezdett dolog, félbehagyott feladat van körülötte.

A szerelemben is állhatatlan.

 • Gyorsan lángolnak fel az érzelmei, rendkívül szenvedélyes, ám ugyanilyen gyorsan el is illannak. Erre a tulajdonságára pedig oda kell figyelnie, mert végzetes sebeket okozhat vele másoknak.

Mindezek alapján ez a típus kiváltképp megbízhatatlannak tűnik, de meg kell értenünk, hogy ő nem egy hazug számító, inkább csak egy naivan őszinte ember. Egyszerűen ilyen „illékony” a természete.

Mivel ígéreteit nem tartja be, ezért nehéz bízni a munkájában, és ez a tulajdonsága akadályt jelenthet a karrierjében is. Meg kell tanulnia végig vinni a céljait, állhatatosabbá, szilárdabbá kell válnia.

A szangvinikus született optimista. Vele együtt élni kész főnyeremény, ha nincs jelen, az üresség érzése lesz úrrá; ha megjelenik, olyan, mintha a nap sütne ránk, mindent betölt a kedélyes életszeretete. Felüdíti a szomorút, felrázza a közömböst. Ezt a típust aktív önismeret és önfegyelem gyakorlásával kordában lehet tartani.

***

A flegmatikus: 

A flegmatikus ember nyugodt, higgadt és gyakran látszik érzelem nélkülinek, pedig egyáltalán nem az. Nagyon nehéz motiválni, vagy valamilyen cselekvésre sarkallni. Szeret olyan dolgokat csinálni, amelyek nem vesznek túl sok energiát igénybe, pl. olvasás, film nézés, keresztrejtvény fejtés stb.

Pozitív és nyugodt kritikus helyzetekben is. Passzívan szociális, sokkal jobban szereti az embereket megfigyelni, mint aktívan részt venni egy beszélgetésben, tulajdonképpen introvertáltabb személyiség. A munkatársaival kifejezetten együttműködő.

Erősségei:

 • Diplomatikus
 • Stresszhelyzetekben jó és rendkívül kívánatos a jelenléte.
 • Könnyed és rokonszenves. Sok fajta emberrel jól kijön.
 • Adminisztratív feladatait tökéletesen végzi.
 • Csendes, nyugodt, laza és kiegyensúlyozott.
 • Együttérző, kedves és jó a közbenjárásban és béketartásban.
 • Nyomás alatt jól teljesít.
 • Beszélgetés közben figyel a másikra.
 • Szereti a legegyszerűbb, legkönnyebb megoldásokat megtalálni.
 • Jó emberismerő és általában sok barátja van.
 • Türelmes és elfogadó.
 • Nagyon száraz a humora, de könnyű vele az együttlét.
 • Természetes, jellemzően azonban szemérmes.

Gyengeségei:

 • Motiváció és ötlet hiányában lusta és fásult.
 • Nehezen hoz meg döntéseket és hajlamos az önzésre.
 • Hanyagnak, nemtörődőmnek és ridegnek tűnik olykor-olykor, ez pedig azt az érzetet közvetíti a külvilág felé, mintha a másik unszimpatikus lenne a számára.
 • Inkább a szemlélője, mintsem résztvevője az élet történéseinek és szereplőinek.
 • Konfliktuskerülő, hajlamos a békesség érdekében olyan kompromisszumokat kötni, amiket igazából nem tud hosszú távon vállalni.
 • Passzívan lázadó, kizárja azt, ami nem tetszetős a számára.
 • Képes lehangolóan viselkedni.
 • Félős és határozatlan.
 • Kerüli a felelősséggel járó feladatokat és élethelyzeteket, illetve túlságosan is visszafogott.
 • Állandó önigazolást kereső
 • Nem szeret célokat kitűzni magának.
 • Utálja, ha rá van valamire kényszerítve.
 • Ellenzi a változást, és semleges mások terveivel szemben is.
 • Szeret másokat bírálni, cikizni, éles nyelvét másokon élesíteni.
 • Nehezen lehet őt megismerni, szinte sebezhetetlen, így érzelmei is rejtve maradnak.
 • Mindig a legsimább, kevésbé idő-, és energiaigényes utat választja.

***

A személyiség típusunk még a színválasztásban is befolyásol minket.

A szangvinikus: erőteljes, élénk színek használata a jellemző: a vörös, az intenzív kék, erőteljes sárga és esetleg az élénkzöld. Érzelmei könnyen és gyorsan keletkeznek, erősek, de nem tartósak. Az ilyen gyerek vidám, élénk, kedélyes természetűek. Látványosan tud örülni, emellett hirtelen haragú is. Kedveli a társaságot, szívesen beszélget és teremt új kapcsolatokat. Minden újra fogékony, érdeklődő, szereti a változatosságot, ha körülötte nagy a zizegés. „Szalmaláng” természete miatt könnyen lelkesedik egy dolog vagy személy iránt, mindenbe belekezd, de hamar rá is un a dolgokra, ebből kifolyólag nem eléggé kitartó.

A kolerikus: előszeretettel kombinálja a sárgát a vörössel vagy a narancssárgával. Erős és tartós érzelmek jellemzik, amelyek cselekvésre ösztönzik a másik embert. Rendszerint gyorsan reagál, mód felett szenvedélyes, de a szangvinikusokkal ellentétben megfontoltabb, céltudatosabb és kitartóbb ez a típus. Uralkodó, vezető alkat, aki mindig kész megoldásokkal áll elő, és azt el is tudja fogadtatni a másik féllel. Kissé "akaratos" és türelmetlen azokkal szemben, akik nem feltétlenül értenek egyet a véleményével, vagy akadályozni próbálják a céljai elérésében.

A melankolikus: a pasztell színeket kedveli igazán, a kék a kékesszürke, a drapp, a fakó-, halványzöld különböző árnyalatait. Ennek a vérmérsékleti típusnak az érzelmei lassabban keletkeznek, nem olyan erősek, igen tartósak, ám nem ösztönzi a másikat cselekvésre. Visszahúzódóak, kevésbé társasági ember. Egyedül is jól elvan: szívesen olvasnak vagy mélyednek el valamilyen hobbiban. Érzékeny, idealista és pesszimista emberek, akik hajlamosak az aggodalmaskodásra, az önmarcangolásra. Együtt érzőek és nagylelkűek, minden útjába kerülőt megsajnálnak. Sokáig csak tételen szemlélője az eseményeknek, nehezen fog a feladatokhoz, de ha elkezdte, akkor szívósan és lelkiismeretesen dolgozik, képes teljesen alárendelni magát a tevékenységnek.

A flegmatikus: a letisztult, inkább a természetre emlékeztető színeket részesíti előnyben a rajzokban, így a kéket, a zöldet, a barnát. Ennél a vérmérsékleti típusnál az érzelmek nagyon nehezen keletkeznek, gyengék, nem tartósak, így a viselkedést alig befolyásolják. Kényelmes és lassú, csak akkor cselekszik, ha nagyon muszáj. Szereti a megszokott, rendszeres életvitelt. Munkavégzése egyenletes tempójú, pontos és megbízható, amibe belekezd, azt be is fejezi. Kiegyensúlyozott, nyugodt és józanul gondolkodik. Logikus, megfontolt, nem lehet kihozni őt a sodrából. Kevésbé közösségi ember, inkább magának való. Aki barátságot köt vele, az garantáltan hűséges, korrekt, becsületes társat kap.